Reklamasjon og garanti

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 (LOV-2002-06-21-34)


Før feil meldes til RAF AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side.
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid gi beskjed etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget feilen. Forbrukerkjøpsloven regler gjelder.

Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.