Peltor Optime II Hørselvern med hodebøyle H520A407GQ

Peltor Optime II Hørselvern med hodebøyle H520A407GQ

Peltor Optime III Hørselvern til hjelm H540P3E413SV

Peltor Optime III Hørselvern til hjelm H540P3E413SV

Peltor Optime III Hørselvern med hodebøyle H540A411SV

kr 375,00 kr 300,00

Hørselvern for bruk i ekstremt støyende miljø. Brede tetningsringer med skummateriale. 
Forpkn. 1/20

Dempningsverdier

SNR 35 dB (H40, M32, L23)

EN 352-1

Tilbehør:
Art.nr: HY54 Hygienesett for Optime III

Egenskaper: HodebøylePassiv

Standarder: EN 352-1 - Hørselvern øreklokker