Fallsikring - RAF

Litt om fallsikring:
Arbeid over 1 meter blir regnet som arbeid i høyden. Personlig fallsikringsutstyr (PFU) skal benyttes ved arbeidshøydeFall Safe fra og med 2 meter, der det ikke er mulig å sikre arbeider på annen måte. (jfr. Forskrift om stillas, stiger og arbeid på tak). Det personlige fallsikringsutstyret skal fange opp brukeren i tilfelle fall slik at alvorlig eller fatal skade unngås.

Ved valg av fallsikringsutstyr er det viktig å ta hensyn til den individuelle bruker, samt i hvilket arbeidsmiljø og arbeidshøyde fallsikringsutstyret skal anvendes. En analyse av de ulike risikofaktorene bør utføres før et fallsikringsprogram utarbeides.

Noen av de viktigste spørsmål som må avklares rundt fallsikring er:

  1. Hva er potensiell fallhøyde? På hvilken høyde skal arbeidet utføres?
  2. Kan jeg bruke falldemperline eller bør jeg bruke fallblokk?
  3. Har jeg godt nok festepunkt? (skal tåle minimum 10kN statisk i 3 min)
  4. Hvilken seletype er mest hensiktsmessig?
  5. Er det faktorer ved arbeidsmiljøet som er av avgjørende betydning?: forurenset miljø, eksplosjonsrisiko, varmt arbeid, mekanisk miljø med skarpe kanter osv.

Vi leverer det du trenger
Vi har utstyret for fallsikring, og leverer alt du trenger for en trygg jobbdag i høyden.

Butikk og nettbutikk
Vår nettbutikk er alltid åpen, men ta gjerne kontakt med butikkene våre på Jessheim og Kjeller ved Lillestrøm, ved spørsmål om fallsikring.

Du kan se vårt utvalg i fallsikringsutstyr her