Betingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for nettbutikk raf.no til forbrukere.
Forbrukerkjøp er blant annet regulertforbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven 
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling å bekreftet det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Parter
Selger: RAF AS, Energiveien 5, 2069 JESSHEIM, Org.nr: 985 287 457post@raf.no tlf. 63 97 29 19
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Priser - Krav til Alder.
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme i nettbutikken og på ordre bekreftelse
Kredittkortet blir belastet samme dag som forsendelse blir sendt fra oss.
Du må være 18 år for å kunne handle i vår nettbutikk

Salgspant / Faktura
Selger har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Dette gjelder alle som gis mulighet til å handle på kreditt.
Det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av varer. 
Blir ikke kredittgodkenningen godkjent blir dere informert om dette. 
I så tilfelle vil vi be om at bestillingen i sin helhet betales med bankkort, eller vi kan kansellere bestillingen.

Det er kun AS bedrifter og offenlige etater som innvilges kreditt. 


Kundens plikter
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere i pkt. Angrerett.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Feil må straks meldes fra til oss å senest innen 8 dager.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Personopplysninger
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Denne informasjonen er også tilgjengelig på "Min side".


Ekstraordinære forhold
RAF er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis RAF godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor RAF kontroll, og som RAF ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
RAF er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra RAF side.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Forbehold
Bilder brukt på sidene kan avvike fra varens faktiske utseende. Dettes skyldes at produktene hele tiden forbedres / endres.

Force majeur
Er RAF forhindret fra å levere pga. forhold som vi ikke rår over er RAF fritatt for alt annet ansvar for sen eller mangelfull levering av varene. RAF kan da heller ikke stilles til ansvar for disse forhold.
 
Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er RAF AS. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen.

Tvister og lovvalg
Tvister skal avgjøres til RAF AS lokale forliksråd. Dvs. Jessheim / Eidsvoll